mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

กรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป จัดสัมมนาหลักสูตร ?โครงการอบรมพนักงานขาย?
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป จัดสัมมนาหลักสูตร ?โครงการอบรมพนักงานขาย?
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทีมขายหวังขับเคลื่อนพุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด ( มหาชน ) ได้จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร ?โครงการอบรมพนักงานขาย ? แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการขายและความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างเจาะลึก นอกจากนี้ยังเน้นเทคนิคการขาย ไปจนถึงการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในสภาวะการณ์ตลาดปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ค้าต่างมีศักยภาพในการผลิตช่องทางการาขายที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจยุคปัจจุบันนี้ก็คือ ?ศักยภาพของพนักงานขาย? โดยคณะผู้บริหารฯเล็งเห็นว่าพนักงานขายต้องไม่ใช่เพียงขายสินค้าได้เท่านั้น หากแต่จะต้องสามารถสร้างความเติบโตและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมไปถึงการบริการหลังการขายเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจขององค์กรได้ในระยะยาวได้อีกด้วย โดยการอบรมสัมมนาฯดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2-3 และ 6-9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
Anucha Jaipiam   2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2015-07-10
 / 2020-12-17
[เพิ่มรูปภาพ]
ใส่รูปภาพ
(ไม่เกิน 300KB)