mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

แรลลี่เฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สมัครด่วนครับ เรื่องราวของเราชาวแรลลี่กลับมาอีกครั้ง...
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นสมาชิก รยสท. มีส่วนลดค่าสมัครดูในเอกสารรับสมัคร
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา จัดการแข่งขัน " แรลลี่เฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ? กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ระยอง ปล่อยขบวนแรลลี่ ณ มอเตอร์สปอร์ตแลนด์ (แดนเนรมิตเก่า) เวลา 06.00 น. จึงเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในวันปล่อยขบวนรถแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
(***VIP. 25 ทีม ๆ ละ 25,000 บาท ประเภททั่วไป 25 ทีม ๆ ละ 15,000 บาท )
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร.ย.ส.ท.
--
Best regards,
Nattiya Artplengphot
Public Relation Manager,
Anucha Jaipiam   2016-07-06
 / 2016-07-06
 / 2016-07-06
 / 2016-07-06
 / 2020-12-17
[เพิ่มรูปภาพ]
ใส่รูปภาพ
(ไม่เกิน 300KB)