mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

สรยท. ร่วมกับ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย
สรยท. ร่วมกับ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย
จัดอบรมวิชาการเสริมแกร่งด้านความรู้ให้สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ร่วมกับ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จัดอบรมเชิงวิชาการ BMW Fundamental Technology : Engine, Body & Suspension เพื่อเป็นการเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของตัวถัง เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบความปลอดภัย และเทคโนโลยี ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบีเอ็มดับเบิลยู นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานีนายยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Automotive Journalist Association ? TAJA) เปิดเผยว่า สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ได้ร่วมกับ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จัดอบรมเชิงวิชาการ BMW Fundamental Technology : Engine, Body&Suspension หลักสูตร 1 วัน เพื่อเป็นการเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของตัวถัง เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบความปลอดภัย และเทคโนโลยี ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบีเอ็มดับเบิลยู นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานีการอบรมเชิงวิชาการในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ที่จะช่วยให้สมาชิกของสมาคมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้ลึกมากกว่าเดิม โดยเริ่มต้นจากค่ายรถยนต์ยุโรปอย่างบีเอ็มดับเบิลยู ที่ถือว่ามีเทคโนโลยี ความปลอดภัย และสมรรถนะที่โดดเด่นในหลายๆ ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจ และเชื่อว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกผู้สื่อข่าวได้เป็นอย่างดี


?หลังจากนี้ ทางสมาคมฯ จะพยายามจัดอบรมในลักษณะนี้ให้มีความหลากหลายในหัวข้อมากขึ้น และจะสลับกันไปทั้งค่ายรถยนต์จากยุโรปและเอเชีย เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านบทความไปยังผู้บริโภคหรือผู้อ่านให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป?


นายกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของตัวแทน บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ สรยท. ได้จัดให้สมาชิกสมาคมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพราะที่ BMW Training Academy แห่งนี้ มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน รวมทั้งมีบุคลากรที่เป็นครูฝึกและวิทยากรเฉพาะด้านหลายราย ซึ่งพร้อมที่จะให้ความรู้ในเชิงลึก รวมทั้งมีการฝึกสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เชื่อว่าหากได้ลองเข้ารับการอบรมแล้ว จะรู้สึกถึงความแตกต่างและรับรู้ข้อมูลในเชิงลึก ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถอธิบายถึงเทคโนโลยีที่โดดเด่นของบีเอ็มดับเบิลยูได้อย่างชัดเจน


โดยการอบรมเชิงวิชาการในครั้งนี้ จะเน้นไปที่ภาคทฤษฎี ที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณารูปแบบตัวถังของรถรุ่นต่างๆ, แนวคิดการออกแบบโครงสร้างตัวถัง, เทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง, เทคโนโลยีความปลอดภัยและ ระบบช่วงล่าง, จุดเด่นของรถแต่ละรุ่น, การบริการหลังการขาย ฯลฯ


นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทดสอบระบบไฟส่องสว่าง BMW Laserlight และ ระบบ BMW Selective Beam รวมทั้งได้ทดลองความล้ำสมัยของระบบกุญแจ BMW Display Key ที่สามารถสั่งงานฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ผ่านหน้าจอระบบสัมผัส และระบบ Parking Assistant ที่ช่วยให้จอดรถได้อย่างง่ายดายแบบอัตโนมัติ ที่มีอยู่ใน BMW 7Series แถมท้ายด้วยการสัมผัส BMW i3ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย?พบกับกิจกรรมดีๆ สำหรับสมาชิกสมาคม และสามารถติดตามข่าวสารของ สมาคมฯ ได้ที่ www.tajathailand.com ซึ่งคณะกรรมการเปิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และคนรักยานยนต์ทั่วประเทศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือThai Automotive Journalists Association (TAJA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาชีพของผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระ

2559-2560 ประกอบไปด้วย

1.นายยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมฯ ?

2.นายสมวิน จิระศักดิ์อานนท์ อุปนายกสมาคม?

3.นายเจษฎา วงศ์พานิช กรรมการบริหารและเลขานุการ ?

4.นางสาววิริยา บุญเทศ กรรมการบริหารฝ่ายเหรัญญิก ?

5.นางสาวชลิดา สิงหวัฒนไพจิตร กรรมการบริหารและฝ่ายปฏิคม ?

6.นายธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน กรรมการบริหารและนายทะเบียน ?

7.นายพุทธิ. ผาสุข กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ ?

8.นายนรินทร โชติภิรมย์กุล กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ ?

9.นายคิงส์ลี่ วิชยะสิงหะ กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษฝ่ายต่างประเทศ ?

10.นายกรกิต กสิคุณ กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ-วิชาการ ?

11.นายสราวุธ คำศรี. กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ?

12.นายพิสันต์ อิทธิวัฒนกุล กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการ/สรรหารายได้?

13.นายณัฐพล เดชสิงห์. กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการ/สรรหารายได้?

14.นายสิริพันธ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการบริหารฝ่ายรถจักรยานยนต์?

15.นายสมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์ กรรมการบริหารฝ่ายรถจักรยานยนต์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นายพุทธิ ผาสุข , นางสาววิริยา บุญเทศ (เก๋) TEL : 08-7515-7524
Anucha Jaipiam   2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2016-08-02
 / 2020-12-17
[เพิ่มรูปภาพ]
ใส่รูปภาพ
(ไม่เกิน 300KB)