mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

MEET IN THE VILLAGE Best Company outing ever
มีท อิน เดอะ วิลเลจ เบสท์ คอมปะนี เอ้าท์ติ้ง เอเวอร์
PRESS RELEASE
เปิดตัวแคมเปญออนไลน์ MEET IN THE VILLAGE #Best Company outing ever
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Ballroom ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท โมโน บรอดคาสต์ จำกัด และ กิจการเพื่อสังคม Village to the world ร่วมกันจัดแคมเปญออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในพื้นที่ชุมชน ภายใต้ชื่อแคมเปญ MEET IN THE VILLAGE # Best Company outing ever เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า " จากยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ทีเส็บ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ จึงได้จัดทำแคมเปญออนไลน์แข่งขันโปรโมทชุมชน ชื่อ MEET IN THE VILLAGE # Best Company outing ever แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ,เอกชนและกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน "
นางสริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเส็บ กล่าวว่า " แคมเปญการแข่งขัน โปรโมทชุมชน MEET IN THE VILLAGE นี้ ได้รับเกียรติจาก 10 ผู้บริหาร จากหน่วยงานต่างๆ มารับหน้าที่เป็น CEO Village Ambassador ประจำชุมชน โดยจะ tack team กับทีมนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อช่วยกันโปรโมทชุมชน โดยมีทั้งหมด 10 ทีม ดังต่อไปนี้
V-1 ทีมชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
V-2 ทีมชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
V-3 ทีมชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
V-4 ทีมชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
V-5 ทีมชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย โดยมี คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ CEO สายการบิน Bangkok Airways เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
V-6 ทีมชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
V-7 ทีมชุมชนวิสาหกิจราไวย์ จ.ภูเก็ต โดยมี คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
V-8 ทีมชุมชนบ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
V-9 ทีมชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี คุณนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัดเป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
V-10 ทีมชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี โดยมี พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานที่ปรึกษาโครงการ Village To The World เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

นางสริตา จินตกานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า " ภารกิจการแข่งขันโปรโมทชุมชนครั้งนี้คือ CEO Village Ambassador และทีมนักศึกษา ของแต่ละทีมจะต้องโปรโมทสื่อของชุมชน ได้แก่ Blog,Youtube,facebook,Instagram เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ได้มากที่สุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยทีมที่สามารถสร้างการรับรู้ทางสื่อมียอด View ,Like ,Share สูงที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 70,000 บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 50,000 บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ทุนการศึกษา10,000 บาทและประกาศนียบัตร

หน่วยงานใดที่สนใจจัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในพื้นที่ชุมชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail meetinthevillage@gmail.com , www.meetinthevillage.com
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ คุณธชาษร อัสดาธร (เกล้า)Mobile : 098-635-6365 , Email : 9@ninetynine99.com

แคมเปญการแข่งขันโปรโมทชุมชน
MEET IN THE VILLAGE # Best Company outing ever
ภารกิจการแข่งขันโปรโมทชุมชน ของ 10 CEO Village Ambassadors & 10 ทีมนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

ขอเชิญร่วม Like & Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้ง 10 ทีม กับภารกิจการแข่งขันเพื่อชุมชนของเรา เมืองไทยของเรา

ทีมชุมชนที่ 1 บ้านกู่กาสิงห์
Blog : www.meetinthevillage.com/category/kukasing
facebook : www.facebook.com/MeetintheVillage.Kukasing/
Instagram : www.instagram.com/baankukasing/

ทีมชุมชนที่ 2 บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์
Blog : www.meetinthevillage.com/category/ban-tom-suea-homestay
facebook : www.facebook.com/MeetintheVillage.TomSuea/
Instagram : www.instagram.com/baantomsueahomestay/

ทีมชุมชนที่ 3 บ้านไร่กองขิง
Blog : www.meetinthevillage.com/category/baan-raikongking
facebook : www.facebook.com/MeetintheVillage.Raikongking/
Instagram : www.instagram.com/banraikongking/ทีมชุมชนที่ 4 บ้านริมคลองโฮมสเตย์
Blog : www.meetinthevillage.com/category/baan-rimklong-homestay
facebook : www.facebook.com/Meet-in-the-Village-ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์-1295404607166263/
Instagram : www.instagram.com/baanrimklonghomestay/

ทีมชุมชนที่ 5 ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย
Blog : www.meetinthevillage.com/category/mueang-kao-sukhothai
facebook : www.facebook.com/Meet-in-the-Village-ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย-278188405895667/
Instagram : www.instagram.com/mueangkaosukhothai/

ทีมชุมชนที่ 6 บ้านพระบาทห้วยต้ม
Blog : www.meetinthevillage.com/category/prabath-huaytom
facebook : www.facebook.com/Meet-in-the-Village-ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม-328680534140591/
Instagram : www.instagram.com/baanprabathhuaytom/

ทีมชุมชนที่ 7 วิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์
Blog : www.meetinthevillage.com/category/rawai
facebook : www.facebook.com/MeetintheVillage.KohLone/
Instagram : www.instagram.com/kohlonerawai/

ทีมชุมชนที่ 8 หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง
Blog : www.meetinthevillage.com/category/phuthai-khokkong
facebook : www.facebook.com/MeetintheVillage.Khokkong/
Instagram : www.instagram.com/phuthaikhokkong/

ทีมชุมชนที่ 9 บ้านลีเล็ด
Blog : www.meetinthevillage.com/category/leeled
facebook : www.facebook.com/Meet-in-the-Village-ชุมชนลีเล็ด-111927085927901/
Instagram : www.instagram.com/baanleeled/

ทีมชุมชนที่ 10 บ้านดงเย็น
Blog : www.meetinthevillage.com/category/baan-dongyen
facebook : www.facebook.com/Meet-in-the-Village-ชุมชนบ้านดงเย็น-1287238344622433/
Instagram : www.instagram.com/baandongyen/
Anucha Jaipiam   2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2016-10-03
 / 2020-12-17
[เพิ่มรูปภาพ]
ใส่รูปภาพ
(ไม่เกิน 300KB)