mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
ค่ำวันนี้ 20/07/2558 รยสท. จัดบรรยายสรุปกติกา
ค่ำวันนี้ 20/07/2558เวลา 18.00 น.ร.ย.ส.ท. ได้จัดการแข่งขันแรลลี่เแลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 เส้นทางกรุงเทพฯ - ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อนเป็นผู้วางเส้นทางและควบคุมการแข่งขัน ณ ที่ทำการราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการบรรยายสรุปกติกาและสอบถามเรื่องเส้นทางและวิธีการแข่งขัน ซึ่งนายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อน ได้ตอบข้อซักถามและอธิบายวิธีการแข่งขันรวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันอย่างละเอียด ซึ่งสิ้นสุดการบรรยายสรุปกติกาเวลาประมาณ 20.00 น.
ข่าว/ภาพ นายอนุชา ใจเปี่ยม
Anucha Jaipiam   2015-07-20
ค่ำวันนี้ 20/07/2558 รยสท. จัดบรรยายสรุปกติกา
Anucha Jaipiam  / 2015-07-20
ค่ำวันนี้ 20/07/2558 รยสท. จัดบรรยายสรุปกติกา
Anucha Jaipiam  / 2015-07-20
ค่ำวันนี้ 20/07/2558 รยสท. จัดบรรยายสรุปกติกา
Anucha Jaipiam  / 2015-07-20
ค่ำวันนี้ 20/07/2558 รยสท. จัดบรรยายสรุปกติกา
Anucha Jaipiam  / 2015-07-20
ค่ำวันนี้ 20/07/2558 รยสท. จัดบรรยายสรุปกติกา
Anucha Jaipiam  / 2015-07-20
อยากชมภาพการแข่งขัน ชมได้ที่ไหนครับ
นนท์  / 2015-08-03
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ