mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
Pre Rally 2014 สนามที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เส้นท
RCC ชมรมนักแข่งรถยนต์แรลลี่ Rally Competitors Club
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 Update รายชื่อนักแข่งในการแข่งขันรถยนต์ Pre Rally 2014 สนามที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เส้นทางการแข่งขัน จ.ปราจีนบุรี
A1 : รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ไม่เกิน 2,000 cc. นักแข่งโอเพ่น
1. ไพฤทธิ์. มีเดช + สันติ กีรติมนัสชัย
2. จรินทร์ คุณาวนุวัฒน์ + พิเชษฐ พรหมมินทร์
3. รักพงษ์ สงวนพันธุ์ + ธารินทร์ นิติยานนท์
4. ธวัชชัย ผสมทรัพย์ + ชรินทร์ หาญสูงเนิน
5. อรรณพ วานิชชานนท์ + วันเฉลิม ไพโรจน์
6. ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล + ธันยพัต มีนิล
A2 : รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง ไม่เกิน 2,000 cc. นักแข่งโอเพ่น
1. เสนัชย์ เจริญศรี + พีรพงษ์ สมบัติวงศ์
2. ภาณุวัฒน์ วรานุตระกูล + อนุชา สุวรรณะ
3. ณกรกฤต เหมือนแก้ว + จักรพันธ์ เหมือนแก้ว
4. กริช วัฒนพร + อาชว์ หวังบุญเกิด
A3 : รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ไม่เกิน 1,600 cc. นักแข่งโอเพ่น
1. สุภาณี แซ่จันทร์ + อรุณรัตน์ โคจำนงค์
2. อิทธิ นิธิพงษ์ + ทวี แน่นหนา
3. พงษ์ศักดิ์ พงษ์สถิตย์ + สิทธิพงษ์ พงษ์สถิตย์
4. อัครณัฐฏ์ วัชรกันต์กุล + อภิลักษณ์ จุมปา
5. ณัฐพล อังฤทธิ์ธานนท์ + วิสุทธิ์ สุโกสิ ควบ A1
6. สุภัทร ดอกพุฒ + อมรรัตน์ ชูสกุล
7. สุรรัตน์ ประภัสสร + พัณณิตา ประภัสสร ควบ A1
A4 : รถยนต์ขับเคลื่อนสองหน้า ไม่เกิน 1,600 cc. นักแข่งมือใหม่ C
1. สมฉัตร ฉลาดจิต + เพชรัตน์ ก้อนแก้ว
2. นพรัตน์ สมบูรณ์ชัย + จุมพล ดวงทิพย์
3. ศิณพพงศ์ ไตรรัตน์ + ประกอบ ชาวทะเล ควบ A3
4. ชัยชนะ วชิรสมบูรณ์ + สุชน เกษตรชน
5. ฐกร อนงค์นวล + ต่อศักดิ์ วิสุทธิมรรค
6. นราชัย ฮมภิรมย์ + อภิชาติ สุทธิแย้ม
7. ปริญญา ปิ่นทอง + อนันต์ เนตรานนท์
8. จตุพร จุลโลบล + TBA
9. ภิษณุ ภูษิตานนธกูร + สมบัติ น้อยจันทร์
10. สมหวัง วงษ์กันยา + ทวีเกียรติ นำบูรณะ
11. อัญชนา บุรมาน + ปิยะดา เจือหนองคล้า
A5 : รถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ไม่เกิน 1,250 (Eco Car) นักแข่ง A-B / ไม่เกิน 1,400 cc. นักแข่งมือ C
1. ราชัน ไตรรัตน์ + อธิกิจ ศรีมงคล
2. กฤษ บุญสุข + อาทร คมกฤช
A6-A : รถยนต์ปิคอัพโอเพ่น นักแข่ง A
1. วิชาวัจณ์ โชติรวี + ชลณัฏฐ์ โพพิพัฒน์
2. สมศักดิ์ มุลิ + TBA
3. บุญธรรม รำพรรณ์ + บุรินทร์ สุภากรเดช
4. อนุชา ผ่านด่าน + วิฑูรย์ จอห์นสตัน
A6-B : รถยนต์ปิคอัพโอเพ่น นักแข่ง B-C
1. ศิริชัย ศรีเจริญศิลป์ + อำนวย โฆษิตาภรณ์
2. ชัยสิน นาคบรรพ์ + กษิณ นาคบรรพ์
3. อำนวย ไชยคำ + TBA
4. วงษ์วิโรจน์ ปาลวัฒน์ + อุกฤษณ์ ขุนทอง
5. บุญชัย เชิงวิวัฒนกิจ + รติรัตน์ เขมบวรวงศ์
6. นิติพนธ์ พรหมโชติกุล + อัครพล แป้นศิริ
7. ประเสริฐ ศรีอรัญรักษ์ + อมรวิทย์ ขวัญอยู่
A7 : รถยนต์สมัครเล่น RC นักแข่งท่องเที่ยวใหม่
1. นรินทร์ ห่วงศรี + วิรัช ภพรมัย
2. วีระกิจ กลิ่นเมือง + สิทธิพงษ์ ถังทอง
3. ทรงพล ขาวมะลิ + โสภณ สกุลภักดี
4. อภินันท์ อำนวยการ + วรณ น้อยจันทร์
กำหนดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เปิดรับสมัครอัตราพิเศษ
โอนค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางแค
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวรี เผื่อนอาษา
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-1-68639-0
แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงิน พร้อมทั้งระบุรุ่นที่สมัคร , ชื่อผู้ขับ , ชื่อผู้นำทาง และเบอร์โทรศัพท์
มาที่หมายเลข 0-2413-1025 หรือ e-mail : ppavaree@hotmail.com
ติดต่อ ภาวรี เผื่อนอาษา (หนึ่ง) ได้ที่ Tel. 081-271-3011
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ปิดรับสมัครอัตราพิเศษ
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เปิดรับสมัครอัตราปกติ
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
เวลา 14.00 น. เปิดศูนย์อำนวยการแข่งขัน ณ ธาระบุรี 304 นิคมอุสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี
เวลา 14.00-17.30 น. รับเอกสาร และตรวจสอบเอกสารการแข่งขัน ณ ธาระบุรี 304 นิคมอุสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557
เวลา 06.00 น. เปิดศูนย์อำนวยการแข่งขัน ณ ธาระบุรี 304 นิคมอุสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี
เวลา 07.00-08.30 น. ตรวจสภาพรถแข่ง ณ ธาระบุรี 304 นิคมอุสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี (อนุญาตให้ทีมเซอร์วิสนำรถมาตรวจสภาพแทนนักแข่งได้)
เวลา 08.30-09.00 น. ตรวจสภาพรถแข่งล่าช้าเสียค่าธรรมเนียมคันละ 500 บาท การตรวจสภาพล่าช้าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าตรวจสภาพ หลังเวลา 09.30 น.
เวลา 08.00 น. รับเอกสารนำทาง
เวลา 08.30 น. ประชุมกติกาการแข่งขัน ณ ธาระบุรี 304 นิคมอุสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี
เวลา 09.30 น. รถคันแรกสตาร์ท
เวลา 09.37-15.07 น. ทำการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษ
เวลา 16.30 น. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน
เวลา 16.45 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล ณ ธาระบุรี 304 นิคมอุสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียดการสมัคร
อัตราค่าสมัคร
A1 - A6 ค่าสมัคร 3,000 บาท ราคาพิเศษก่อนการแข่งขัน 7 วัน / ราคาปกติ 4,000 บาท
A7 ค่าสมัคร 2,000 บาท ราคาพิเศษก่อนการแข่งขัน 7 วัน / ราคาปกติ 3,000 บาท
ประเภททีม ค่าสมัคร 5,000 บาท
รุ่นการแข่งขัน
A1 รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ไม่เกิน 2,000 cc. นักแข่งโอเพ่น
A2 รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง ไม่เกิน 2,000 cc. นักแข่งโอเพ่น
A3 รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ไม่เกิน 1,600 cc. นักแข่งโอเพ่น
A4 รถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ไม่เกิน 1,600 cc. นักแข่งมือใหม่ C
A5 รถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ไม่เกิน 1,250 cc. (Eco Car) นักแข่ง A-B
ไม่เกิน 1,400 cc. นักแข่งมือใหม่ C
A6-A รถยนต์ปิคอัพโอเพ่น นักแข่ง A
A6-B รถยนต์ปิคอัพโอเพ่น นักแข่ง B-C
A7 รถยนต์สมัครเล่น RC นักแข่งท่องเที่ยวใหม่
หลักฐานการสมัคร
1. ผู้ขับ / ผู้นำทาง ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีทำการแข่งขัน
2. สำเนาทะเบียนรถที่ไม่ขาดอายุ
3. สำเนาประกัน "พ.ร.บ." ของรถยนต์คันที่เข้าร่วมแข่งขัน
คุณสมบัติรถแข่ง
1. รถแข่งทุกคันต้องมีโครงสร้างท่อเหล็กนิรภัย (Roll-Bar) พร้อมถังดับเพลิง 1-2 ถัง
2. รถแข่งทุกคันต้องติดยางกันโคลนไว้ที่ล้อทั้ง 4 ล้อ
3. ระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณทั้งหมดต้องตรงตามกฎจราจรของประเทศไทย
4. รถแข่งทุกคันต้องมีแผ่นสัญญาณเตือนอันตรายสะท้อนแสง
5. ชุดปฐมพยาบาล
รางวัลการแข่งขัน : รุ่น
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 2 ใบ
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 2 ใบ
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 2 ใบ
หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลดูได้ที่กติกาการแข่งขัน
Anucha Jaipiam   2014-06-02
Yeah....Pre - Rally
Anucha Jaipiam  / 2014-06-07
Yeah....Pre - Rally
Anucha Jaipiam  / 2014-06-07
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ