mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
CAT เกาะติด Digital Transformation Trends สนับสนุน มธ.ใช้ระบบชำระเงิน
ภาคการศึกษาในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาช่องทางการศึกษา พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลทางการศึกษาสู่โลกออนไลน์ โดยเมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวโครงการ Gen Next Academy ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ในรูปแบบ Active Learning เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัย สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ ได้เหมือนการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ พร้อมกับนำระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์ของ Tree Pay ซึ่งอยู่ในเครือข่ายการให้บริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ามาเติมเต็มระบบการชำระเงินออนไลน์ให้มีความไหลลื่น ช่วยลดปัญหาในการจัดการทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มธ.ได้ทำการเปิดตัว Gen Next Academy ?ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา? ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัย ตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ สามารถเข้าเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ หรือทบทวนความรู้เดิมและหาความรู้ใหม่ได้ตามความต้องการทั้งแบบออนไลน์และเข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียน โดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามายกระดับการเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมปรับรูปแบบการเรียน และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างความสมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
โครงการ Gen Next Academy ของธรรมศาสตร์ รูปแบบคล้ายร้านช้อปปิ้งออนไลน์ โดยศิษย์ธรรมศาสตร์สามารถเข้ามาเลือก Shopping เรียนสาขาวิชาต่างๆได้ จากนั้นจะมีใบ Invoice สรุปยอดที่ต้องชำระ บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือถือได้ทันที และที่สำคัญผู้ที่เข้ามาเรียนใน Gen Next Academy จะถือว่าเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ โดยไม่จำกัดวุฒิและอายุใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีการรับรองทั้งแบบประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาบัตร ขึ้นอยู่ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร เช่นเดียวกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เข้ามาเรียนก็สามารถนำเครดิตที่ได้ไปใช้ในการเรียนของรายวิชาเดียวกัน หากเข้าศึกษาต่อที่ มธ.
"ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำระบบชำระเงิน Tree Pay ซึ่งเป็นระบบ Real Time เข้ามาเสริมในเรื่องของการชำระเงินให้มีความไหลลื่นและตอบโจทย์คนยุคใหม่มากขึ้น ทำให้ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนสามารถรู้สถานะที่ว่างในการเรียน หากคอร์สเต็มแล้วก็จะไม่สามารถ ลงทะเบียนเรียนได้ ช่วยลดปัญหาความวุ่นวายในการแย่งที่เรียน ไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องคืนเงินให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยฯ มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในระดับสูง เนื่องจากได้รับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย (PCI) พร้อม ISO 27001 ในระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการชำระเงิน Tree Pay ทั้งสิ้นเกือบ 200 คนแล้ว"
รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า ปีแรกนี้ธรรมศาสตร์เปิดประมาณ 40 วิชาในอนาคตจะทำการพัฒนาหลักสูตร online ให้มีความเป็น Interactive มากขึ้นโดยสามารถโต้ตอบได้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนซึ่งก็จะนับว่าเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของของธรรมศาสตร์ ที่ต้องการเรียนข้ามหลักสูตรที่อยู่ในคลาสแบบออนไลน์ก็จะสามารถทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะคอร์สออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเลือกเรียนในเวลาช่วงที่ตนเองมีศักยภาพเพียงพอตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ขณะนี้ยังเป็นเพียงการทดลองหลักสูตรซึ่งจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบเดือนสิงหาคม โดยจะทำสื่อต่างๆ ให้ผู้ต้องการเรียนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น ถึงเวลานั้นคาดว่าจะมีคนสนใจสมัครเข้ามาเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายสุวิชา นะลิตา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Tree Pay กล่าวว่า การให้บริการในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น เป็นส่วนหนึ่งในบริการระบบรับชำระเงินTree Pay ต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญอันยาวนานของกลุ่มผู้ถือหุ้น Tree Pay ซึ่งรวมถึง CAT จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่เน้นเรื่องความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการธุรกิจรับชำระเงินที่สมบูรณ์แบบ มีความคล่องตัวและรวดเร็วในทุกกระบวนการ นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของภาครัฐ
"ระบบการชำระเงินของ Tree Pay จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับธุรกิจไทยให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งจะสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงยังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของระบบธุรกรรมทางการเงิน ที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปยังจุดที่การพัฒนาระบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชีย?
นอกจากนี้ Tree Pay ยังเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย (PCI) พร้อม ISO 27001 โดยในระบบการจัดเก็บข้อมูลTree Pay นำเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในตลาดมาให้บริการ เพื่อนำเสนอระบบรับชำระเงินที่ได้รับความไว้วางใจ และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของคู่ค้า
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ?ในยุคดิจิทัล ธุรกิจการศึกษามีแนวโน้มขยายตัวและมีการแข่งขันกันมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนบนโลกออนไลน์ เพื่อดึงดูดความสนใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ โครงการ Gen next Academy ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนออนไลน์ครบวงจร โดยสามารถสื่อสารกับผู้เรียนแบบ Interactive เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความสะดวก ในการลงทะเบียน CAT และ Tree Pay ได้เข้าไปช่วยวางระบบ ?ชำระเงินออนไลน์? เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติได้ อันจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาระดับการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
สำหรับ Digital Transformation Trends in Education ที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอน ในมุมเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต CAT มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจต่างๆ รวมถึงภาคการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจในอนาคตที่จะทำให้ประเทศเราเติบโตอย่างยั่งยืน โดย CAT ได้มีการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน อาทิ บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Tree Pay ซึ่งร่วมทุนกับบริษัทโทรคมนาคม และผู้ให้บริการ Payment Gateway ชั้นนำในระดับภูมิภาค ทำให้มีความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดย Tree Payได้เป็นผู้วางระบบชำระเงินออนไลน์ ให้กับโครงการ Gen Next Academy ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปัจจุบันมีผู้ใช้บริการในหลากหลายธุรกิจ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก?
PR FOCUS   2019-02-27
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ