mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
รายการแข่งขัน ซุปเปอร์ คาร์ท ไทยแลนด์ 2557

1. ชื่อรายการแข่งขัน ซุปเปอร์ คาร์ท ไทยแลนด์ 2557

2. รับรองการแข่งขันโดย

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.)

3. ระดับการแข่งขัน

ระดับสโมสร - คลับเรช

4. ผู้จัดการแข่งขัน

บริษัท เค ซี สุขุมวิท จำกัด
624 ถนนสุขุมวิท ซอย 16 แขวงคลองเตย
เขต คลองเตย กทม 10110
WEBSITE : www.superkartthai.com
E-MAIL : kitti-kart@hotmail.com
5. ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน
พล ต.ท. กฤษฎา พันธุ์คงชื่น ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานที่ปรึกษา
คุณ ขจร เจียรวนนท์ ประธานโครงการพัฒนากีฬารถคาร์ทเยาวชน 2W KARTING
คุณ สุทธิชัย วงษ์ไพร นายก เทศบาลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ สระบุรี
คุณ ชมภูนุช วงษ์ไพร นายก เทศบาลขีดขิน อำเภอบ้านหมอ สระบุรี
ผอ ประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการ กองพัฒนาตลาดและสิทธิ์ประโยชน์ ก.ก.ท
คุณ วิทวัส บุญญสถิตย์ บริษัท เวลลอยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (น้ำมันเครื่องเวลลอย)
Anucha Jaipiam   2014-07-08

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

นาย กิตติ รุ่งเรืองระยับกุล ผู้อำนวยการแข่งขัน
นาย อนุชา ยูสานนท์ นายสนาม
นาย กนกนวฎล ดาวเรือง เลขาธิการ
นาย ไพรัช เงินมีศรี รองนายสนาม
นาย พัชระ เงินมีศรี รองนายสนาม
นายแพทย์ ชัยพร ศรีสุรินทร์ นายแพทย์สนาม
นางสาว แพรว รุ่งเรืองระยับกุล รองเลขาธิการ
นาย สิรวัฒน์ เจิมศิริวัฒน์ หัวหน้ากรรมการจับเวลา
นาย ธันวิน ส้มเช้า หัวหน้าตรวจสภาพ
นาย สมชาย ผิวงาม หัวหน้าพิท / แพ็ดด็อก
นาย ชัยศรี ธรรมชาติสูง หัวหน้าเซฟตี้
นางสาว ยุวดี รุ่งเรืองระยับกุล หัวหน้าประมวลผลการแข่งขัน
-
7. วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน

1. เพื่อให้การแข่งขันรถคาร์ท เป็นกีฬาระหว่างผู้มีใจรักกีฬารถคาร์ท และเป็นกิจกรรม
ระหว่างครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เพิ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมกีฬารถคาร์ทในเป็นกีฬาที่นิยมมากขึ้นและให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้พัฒนาสู่การแข่งขันระดับต่างประเทศได้
3. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักระบบการทำงานของเครื่องยนต์และการบำรุงรักษา
เครื่องยนต์เพื่อนำไปใช้เป็นหลักในการบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักแข่งรุ่นใหม่และเยาวชนของชาติได้แสดงความสามารถในทางที่
ถูกต้องแล้วยังนำไปใช้ในการขับรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. จัดให้มีการแข่งขันรถคาร์ท รุ่นเยาว์ชน อายุ 6 ถึง 14 ปี เพื่อแสดงความสามารถในการขับ
รถคาร์ท (ในอนาคตสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการขับขี่รถบนท้องถนนได้ )
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08

8. กำหนดการแข่งขัน 2557 จำนวน 3 สนาม ดังนี้

ถ่ายทอดสดออกอากาศทางทรูวิชั่น ช่อง ทรูสปอร์ต 112 เวลา 14.00-16.00น. 2 ชั่วโมงเติม
สนามที่ วันที่
1 27 กรกฎาคม 2557
2 28 กันยายน 2557
3 26 ตุลาคม 2557

9. รายละเอียดรุ่นของการแข่งขัน
1. ROTEX-MAX JUNIOR อายุ 11-16 ปี น้ำหนักรวมนักแข่ง 145 กิโลกรัม
2 ROTEX-MAX SENIOR อายุ 17-35 ปี น้ำหนักรวมนักแข่ง 165 กิโลกรัม
3. ROTEX-MAX SENIOR อายุ 36 ปีขึ้นไป น้ำหนักรวมนักแข่ง 165 กิโลกรัม
4. IAME-X30 JUNIOR อายุ 11-16 ปี น้ำหนักรวมนักแข่ง 145 กิโลกรัม
5. IAME-X30 SENIOR อายุ 17-35 ปี น้ำหนักรวมนักแข่ง 165 กิโลกรัม
6 IAME-X30 SENIOR อายุ 36 ปีขึ้นไป น้ำหนักรวมนักแข่ง 165 กิโลกรัม
7. MINI ROK อายุ 7 - 12 ปี น้ำหนักรวมนักแข่ง 105 กิโลกรัม
8. CADET A อายุ 7 - 12 ปี น้ำหนักรวมนักแข่ง 105 กิโลกรัม
9. CADET B อายุ 6 -11 ปี น้ำหนักรวมนักแข่ง 105 กิโลกรัม
10. WORLD FOMULA อายุ 15 ปี ขึ้นไป น้ำหนักรวมนักแข่ง กิโลกรัม
11. HONDA GX-270 CC อายุ 15 ปี ขึ้นไป น้ำหนักรวมนักแข่ง กิโลกรัม
12. HONDA GX-270 CC PRO อายุ 15 ปี ขึ้นไป น้ำหนักรวมนักแข่ง กิโลกรัม

อายุนักแข่งขัน คณะกรรมการสามารถเปลียนกำหนดอายุใหม่ได้
***** นักแข่งรุ่น CADET A สามารถลง ควบ การแข่งขัน รุ่น MINI-ROK
***** นักแข่งรุ่น CADET B ในปี 2013 ทุกท่าน ขึ้นไปแข่งขัน รุ่น CADET -A
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08
10. กำหนดการรับสมัคร/เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. นักแข่งทำการสมัครแข่งในวันเสาร์ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ในกรณีที่สมัครแข่งขัน ทั้ง 3 สนามแล้ว ท่านต้องเขียนใบสมัครทุกสนามด้วย
2. นักแข่งอายุไม่ถึง 15 ปีจะต้องมีผู้ปกครองมาสมัครและเซ็นชื่อยินยอมจึงจะอนุญาตให้ลงแข่งขันได้
3. นักแข่งจะต้องมีใบอนุญาตขับแข่ง ของ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย และต้องนำใบขับแข่งตัวจริงมอบให้กรรมการรับสมัคร เพื่อนำส่งให้ สจ๊วต ผู้ควบคุมการแข่งขัน และจะทำการคืนให้นักแข่ง หลังจากจบการแข่งขันแล้ว
4. ในกรณีที่นักแข่งยัง ไม่มีบัตรประชาชน สำเนา ใบสูจิบัตร ( ใบเกิด ) ใช้ทดแทนกันได้

11. ค่าสมัครการแข่งขัน

รุ่น ROTEX-MAX JUNION 11-16 ปี ค่าสมัคร 3,000 บาท
รุ่น ROTEX-MAX SENION 17-35 ปี ค่าสมัคร 3,000 บาท
รุ่น ROTEX-MAX SENION 36 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 3,000 บาท
รุ่น IAME-X30 JUNION 11-16 ปี ค่าสมัคร 3,000 บาท
รุ่น IAME-X30 SENION 17-35 ปี ค่าสมัคร 3,000 บาท
รุ่น IAME-X30 SENION 36 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 3,000 บาท
รุ่น MINI ROK ค่าสมัคร 2,500 บาท
รุ่น CADET ?A ค่าสมัคร 2,500 บาท
รุ่น CADET-B ค่าสมัคร 2,500 บาท
รุ่น WORLD FOMULA ค่าสมัคร 2,500 บาท
รุ่น HONDA GX-270 CC ค่าสมัคร 2,500 บาท
รุ่น HONDA GX-270 CC PRO ค่าสมัคร 2,500 บาท

*****อัตราค่าสมัครการแข่งขันนี้รวมถึงค่าประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอกด้วยแล้ว
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08
12. หมายเลขประจำรถ บริเวณที่ติดตั้ง จำนวน 4 จุด หน้า / หลัง / ข้างซ้าย / ข้างขวา
1. รุ่น CADET B นักแข่งจบโครงการ kart no. 1 - 99 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
2. รุ่น CADET A / MINI ROK kart no. 100 ?199 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
3. รุ่น ROTEX-MAX JUNION 11-16 ปี kart no. 200 ? 299 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
IAME-X30 JUNION 11-16 ปี kart no. 200 ? 299 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
4. รุ่น ROTEX-MAX SENION 17-35ปี kart no. 300 ? 600 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
IAME-X30 SENION 17-35ปี kart no. 300 ? 600 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
5. รุ่น ROTEX-MAX SENION 36ปีขึ้นไป kart no. 300 ? 600 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
IAME-X30 SENION 36ปีขึ้นไป kart no. 300 ? 600 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
6. รุ่น WORLD FOMULA kart no. 601 ? 650 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
7. รุ่น HONDA GX-270 CC kart no. 651 ? 700 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
8. รุ่น HONDA GX-270 CC PRO kart no. 701 ? 750 พื้นสีเหลือง ตัวเลข สีดำ
13 ถ้วยรางวัลในการแข่งขัน/ถ้วยเกียรติยศประจำสนาม
1 รุ่น ROTEX-MAX JUNION 11-16 ปี ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
2 รุ่น ROTEX-MAX SENION 17-35 ปี ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
3 รุ่น ROTEX-MAX SENION 36 ปีขึ้นไป ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
4 รุ่น IAME-X30 JUNION 11-16 ปี ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
5 รุ่น IAME-X30 SENION 17-35 ปี ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
6 รุ่น IAME-X30 SENION 36 ปีขึ้นไป ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
7. รุ่น MINI ROK ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
8. รุ่น CADET- A ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
9. รุ่น CADET B ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
10. รุ่น WORLD FOMULA ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
11. รุ่น HONDA GX-270 CC ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
12.รุ่น HONDA GX-270 CC PRO ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08
14. แชมป์ประจำปี
นักแข่งที่ทำคะแนนสูงสุดทุกรุ่น จะต้องลงแข่งขัน ครบทั้ง 3 สนาม
จะได้รับถ้วยรางวัลแชมป์/รองแชมป์ ประจำปี ดังนี้
1. แชมป์ประจำปี
2. รอง แชมป์ประจำปี อันดับที่ 1
3. รอง แชมป์ประจำปี อันดับที่ 2
หมายเหตุ ในการคัดเลือกตัวแทนนักแข่งประเทศไทย เพื่อไปร่วมแข่งขัน ณ.ประเทศอิตาลี ให้
นับคะแนนสะสม หลังแข่งขัน โดยนักแข่งที่ทำคะแนนสูงสุดใน
3 รุ่น MINI ROK จำนวน 2 คน
****นักแข่งที่อายุไม่ถึง 15 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือขออนุญาตให้นักแข่งลงแข่งขันได้ต่อนายสนามและคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมเซ็นชื่อ ของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองหมายถึง บิดาหรือมารดาเท่านั้น)
หมายเหตุ : ถ้านักแข่งท่านใดที่อายุไม่ถึง 15 ปี ท่านใดมิได้ทำหนังสือจากผู้ปกครองให้อนุญาตลงแข่งขันได้ จะไม่มีผลการเก็บคะแนนสะสม และหมดสิทธิ์รับรางวัลหรือตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในการแข่งขัน
15. ยางที่ใช้การแข่งขัน
***** รุ่นการแข่งขัน ที่ใช้ยางบริดสโตน YHM รุ่นใหม่ 2014-2016
15.1 ROTEX-MAX JUNION
15.2 ROTEX-MAX SENIOR 17-35 ปี
15.3 ROTEX-MAX SENIOR 36 ปีขึ้นไป
15.4 IAME-X30 JUNION JUNION 11-16 ปี
15.5 IAME-X30 SENION 17-35 ปี
15.6 IAME-X30 SENION 36 ปีขึ้นไป
ยางสลิค รุ่น YMH ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/110-5 อนุญาตให้ใช้ได้ 2 ชุด
ยางฝน รุ่น YLP ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/110-5 อนุญาตให้ใช้ได้ 2 ชุด
***** รุ่นการแข่งขัน ที่ใช้ขนาดยางบริดสโตน YJL
15.7 MINI ROK
15.8 CADET - A
15.9 CADET - B
ยางสลิค รุ่น YJL ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/110-5 อนุญาตให้ใช้ได้ 2 ชุด
ยางฝน รุ่น YFD ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/110-5 อนุญาตให้ใช้ได้ 2 ชุด

16. ระบบ เบรค
ห้ามใช้ระบบเบรคหน้าได้ทุกรุ่น
17. ระบบกันชนหลัง
รถทุกคันจะต้องมีกันชนหลัง ครอบ ล้อหลัง ซ้าย/ขวาซึ่งกันชนที่ใช้ สามารถเป็นโลหะหรือพลาสติก ก็ได้
18. ระบบเชื้อเพลิง
พรีเมี่ยม/ซูปเปอร์ 95 อ๊อกเทนและ ห้ามผสมสารประเภทไนโตร, แอลกอฮอล์, หัวเชื้อเพิ่มอ๊อกเทนให้เบนซิน หรือ สารอื่นใดทั้งสิ้น จะมีการตรวจน้ำมันทุกครั้งหลังการ แข่งขันแต่ละฮีท
19. การนับคะแนนสะสม
การนับคะแนนสะสมแต่ละสนาม เพื่อรวมคะแนนเก็บสูงสุดเป็นแชมป์ประจำปี
อันดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
คะแนน 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1

ข้อความใด ๆ ที่ไม่ได้เขียนไว้ในการกติกาเล่มนี้ให้ใช้กติกากลาง NCR ของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ประจำปี 25557
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08

TECHNICAL REGULATION
กติกาและเทคนิค
1 รุ่น ROTEX-MAX JUNION
อายุ 11-16 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 165 กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ ROTEX-MAX
2 รุ่น ROTEX-MAX SENION (17-35 )
อายุ 17-35 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 165 กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ ROTEX-MAX
3 รุ่น ROTEX-MAX SENION ( 36 UP)
อายุ 36 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 165 กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ ROTEX-MAX
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ www.rotaxasia.com
ขนาดของกระทะล้อ/ยาง บริดสโตน
ยางสลิด รุ่น YMH ขนาด หน้า 45/100-5 หลัง 71/100-5
ยางฝน รุ่น YLP ขนาด หน้า 45/100-5 หลัง 60 /100-5
ยางสลิคและยางฝน
อนุญาตให้ใช้ยางแข่งขัน 2 ชุด
รถคาร์ท ที่มีขนาดความยาวตัวรถไม่เกิน 1040 มม. ต้องใช้เพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 มม.


4 รุ่น IAME X30 JUNION
อายุ 11-16 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 165 กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ IAME X30
5 รุ่น IAME X30 SENION (17-35 )
อายุ 17-35 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 165 กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ IAME X30
6 รุ่น IAME X30 SENION ( 36 UP)
อายุ 36 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 165 กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ IAME X30

ขนาดของกระทะล้อ/ยาง บริดสโตน
ยางสลิด รุ่น YMH ขนาด หน้า 45/100-5 หลัง 71/100-5
ยางฝน รุ่น YLP ขนาด หน้า 45/100-5 หลัง 60 /100-5
ยางสลิคและยางฝน
อนุญาตให้ใช้ยางแข่งขัน 2 ชุด
รถคาร์ท ที่มีขนาดความยาวตัวรถไม่เกิน 1040 มม. ต้องใช้เพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 มม.
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08
7 รุ่น MINI ROK
อายุ 7 -12 ปี แต่ต้องไม่ถึง 13 ปีเต็ม นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 105 กิโลกรัม
เครื่องยนต์ VORTEX MR2 ปี 2011-14
เครื่องยนต์ VORTEX ?MINI ROK ปี 09-14
เครื่องยนต์ ขนาด 60 ซีซี ผลิต จาก โรงงาน VORTEX-ROK อิตาลี เท่านั้น
ห้ามมีร่องรอยของการตกแต่งช่องพอร์ตไม่ว่าภายในหรือภายนอก
ข้อเหวี่ยง ก้ามสูบ ระบบลูกปืนต่างๆ จะต้องเป็นของ STANDARD เท่านั้น
ท่อไอเสีย STANDARD ห้ามตัดต่อ นอกจากท่อไอเสียที่ตัดต่อเพิ่มเติม
คาบูเรเตอร์ รูคาบิว เวนทูรี่ไม่เกิน 18 ม.ม.นมหนู ?ลูกลอย อุปกรณ์ภายในอิสระ
ห้ามเจาะขยายรูนมหนูและย้าย-เพิ่มขนาดของตัวเสื้อคาบิว
AIR BOX รูหายใจมี 1 รู จะต้องเป็นของ STANDARD สีดำและสีเทา ที่ผลิตจากโรงงาน เท่านั้น
ระยะห่างระหว่างฝาสูบและลูกสูบจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.60 ม.ม ในทุกตำแหน่งของลูกสูบ สำหรับ MINI ROK
ระยะห่างระหว่างฝาสูบและลูกสูบจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.45 ม.ม ในทุกตำแหน่งของลูกสูบ สำหรับ MR2
เสื้อสูบ ความหนา (สูง) 73.60 ม.ม บวก/ลบ 0.1 มม
กระบอกสูบ มีความกว้าง 41.80 ม.ม ไม่เกิน 41.95 ม.ม
ความหนาของฝาสูบ 28 ม.ม
ประเก็นเสื้อสูบด้านล่าง มี 4 ขนาด 0.20 มม / 0.30 มม / 0.40 มม / 0.50 มม
ไม่ต้องใส่ประเก็นทองเหลืองเสื้อสูบบน ก็ได้
ประเก็นท่อไอเสีย อิสระ
สเตอร์หน้า 10-11-12 ฟัน ต้องมีตรา VORTEX เท่านั้น
ระบบคลัช-ฟลายวิล สามารถใช้ ของปี 2007 ถึง 2014 แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
รถคาร์ท ยีห้อ อะไรก็ได้ ที่มีขนาดความยาวตัวรถ 950 มม.
ให้ใช้เพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มม.
ขนาดของกระทะล้อ/ยาง หน้า 40 / 100-5
ขนาดของกระทะล้อ/ยาง หลัง 50 / 110-5
ยางชนิดสลิค รุ่น YJL ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/100-5
ยางชนิดฝน รุ่น YFD ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/100-5
ยางสลิคและยางฝน
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08
อนุญาตให้ใช้ยางแข่งขัน 2 ชุด

8 รุ่น CADET - A
อายุ 7 -12 ปี แต่ต้องไม่ถึง 13 ปีเต็ม นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 105 กิโลกรัม
เครื่องยนต์ VORTEX MR2 ปี 2011-14
เครื่องยนต์ VORTEX ?MINI ROK ปี 08-14
ห้ามมีร่องรอยของการตกแต่งช่องพอร์ตไม่ว่าภายในหรือภายนอก
ข้อเหวี่ยง ก้ามสูบ ระบบลูกปืนต่างๆ จะต้องเป็นของ STANDARD เท่านั้น
ท่อไอเสีย STANDARD ห้ามตัดต่อ นอกจากท่อไอเสียที่ตัดต่อเพิ่มเติม
คาบูเรเตอร์ รูคาบิว เวนทูรี่ไม่เกิน 18 ม.ม.นมหนู ?ลูกลอย อุปกรณ์ภายในอิสระ
ห้ามเจาะขยายรูนมหนูและย้าย-เพิ่มขนาดของตัวเสื้อคาบิว
AIR BOX รูหายใจมี 1 รู จะต้องเป็นของ STANDARD สีดำและสีเทา ที่ผลิตจากโรงงาน เท่านั้น
ระยะห่างระหว่างฝาสูบและลูกสูบจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.60 ม.ม ในทุกตำแหน่งของลูกสูบ
เสื้อสูบ ความหนา (สูง) 73.60 ม.ม บวก/ลบ 0.1 ม.ม.
กระบอกสูบ มีความกว้าง 41.80 ม.ม. ไม่เกิน 41.95 ม.ม.
ความหนาของฝาสูบ 28 ม.ม.
ประเก็นเสื้อสูบด้านล่าง มี 4 ขนาด 0.20 มม / 0.30 มม / 0.40 มม / 0.50 มม
ไม่ต้องใส่ประเก็นทองเหลืองเสื้อสูบบน ก็ได้
ประเก็นท่อไอเสีย อิสระ
สเตอร์หน้า 10-11-12 ฟัน ต้องมีตรา VORTEX เท่านั้น
ระบบคลัช-ฟลายวิล สามารถใช้ ของปี 2007 ถึง 2014 แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
รถคาร์ท ยีห้อ อะไรก็ได้ ที่มีขนาดความยาวตัวรถ 850 -950 มม.
ให้ใช้เพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มม.
ขนาดของกระทะล้อ/ยาง หน้า 40 / 100-5
ขนาดของกระทะล้อ/ยาง หลัง 50 / 110-5
ยางชนิดสลิค รุ่น YJL ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/100-5
ยางชนิดฝน รุ่น YFD ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/100-5
ยางสลิคและยางฝน
อนุญาตให้ใช้ยางแข่งขัน 2 ชุด
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08

9 รุ่น CADET ? B
อายุ 6 -12 ปี แต่ต้องไม่ถึง 13 ปีเต็ม นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก 105 กิโลกรัม (รถคาร์ท+เครื่องยนต์+นักนักแข่ง+อุปกรณ์)
เครื่องยนต์ MINI ROK ผลิต จาก โรงงาน VORTEX อิตาลี เท่านั้น
ห้ามมีร่องรอยของการตกแต่งช่องพอร์ตไม่ว่าภายในหรือภายนอก
ข้อเหวี่ยง/ ก้ามสูบ / ระบบลูกปืนต่างๆ จะต้องเป็นขนาดของ STANDARD เท่านั้น
ท่อไอเสีย STANDARD ของ MINI ROK (ห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อจากของที่ผลิตจากโรงงาน)
คาบูเรเตอร์ รูคาบิว เวนทูรี่ไม่เกิน 18 ม.ม. ทุกชิ้นส่วนจะต้องเป็นของ STD เท่านั้น
สามารถเปลียนได้เฉพาะนมหนูหลักเท่านั้น นมหนูอากาศ/น้ำมันอื่นๆห้ามเปลียน
AIR BOX รูหายใจมี 1 รู จะต้องเป็นของ STANDARD สีเทา ที่ผลิตจากโรงงาน เท่านั้น
ระยะห่างระหว่างฝาสูบและลูกสูบจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.60 ม.ม ในทุกตำแหน่งของลูกสูบ
เสื้อสูบ ความหนา (สูง) 73.60 ม.ม บวก/ลบ 0.1 มม
กระบอกสูบ มีความกว้าง 41.80 ม.ม ไม่เกิน 41.95 ม.ม
ความหนาของฝาสูบ 28 ม.ม
ประเก็นเสื้อสูบด้านล่าง มี 4 ขนาด 0.20 มม / 0.30 มม / 0.40 มม / 0.50 มม
สามารถไม่ใส่ประเก็นทองเหลืองเสื้อสูบบน ก็ได้ ประเก็นท่อไอเสีย อิสระ
คอท่อไอเสียจะต้องมีตัวอุดลดขนาด รูไม่เกิน 12 มม โดยมีตัวอุดรูที่ติดมากับเครื่องยนต์
สเตอร์หน้า 10-11 ฟัน **** ต้องมีตรา VORTEX เท่านั้น
ระบบคลัช-ฟลายวิล สามารถใช้ ของปี 2009 ถึง 2014 แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
รถคาร์ท ยีห้อ โทนี่คาร์ท เท่านั้น ที่มีขนาดความยาวตัวรถไม่เกิน 950 มม.
ให้ใช้เพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 มม.อะไหล่ทุกชิ้นต้องเป็นที่ผลิตจากโรงงาน
ผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามดัดแปลง ใดๆทั้งสิ้น ตรวจพบ จะโดนปรับแพ้ฟลาว ทันที
แบตเตอรี่ ต้องเป็นขนาดเท่าเดิมที่ติดรถมา และใส่ในกล่องรับแบตเตอรี่จากโรงผู้ผลิตเท่านั้น ไม่จำกัดยีห้อ
ขนาดของกระทะล้อ/ยาง หน้า 40 / 100-5
ขนาดของกระทะล้อ/ยาง หลัง 50 / 110-5
ยางชนิดสลิค รุ่น YJL ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/100-5
ยางชนิดฝน รุ่น YFD ขนาด หน้า 40/100-5 หลัง 50/100-5
ยางสลิคและยางฝน
อนุญาตให้ใช้ยางได้ อย่างละ 1 ชุด เก่าหรือใหม่ ก็ได้
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08

10 รุ่น WORLD FOMULA
อายุ 15 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง_________ กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ WORLD FOMULA
11 รุ่น HONDA GX-270 CC
อายุ 15 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง_________ กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ HONDA GX-390 CC
12 รุ่น HONDA GX-270 CC PRO
อายุ 36 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
น้ำหนัก รวมรถคาร์ทและนักแข่ง 165 กิโลกรัม
กฎกติกาเครื่องยนต์ ใช้กฎของ HONDA GX-390 CC OPER

ขนาดของกระทะล้อ/ยาง ยีห้ออะไรก็ได้
ยางสลิด ขนาด หน้า 45/100-5 หลัง 71/100-5
ยางฝน ขนาด หน้า 45/100-5 หลัง 60 /100-5
ยางสลิคและยางฝน
อนุญาตให้ใช้ยางแข่งขัน 2 ชุด
รถคาร์ท ที่มีขนาดความยาวตัวรถไม่เกิน 1040 มม. ต้องใช้เพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 มม.
Anucha Jaipiam  / 2014-07-08
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ