mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
CAT ส่งมอบโครงการ CAT Digital Farmให้แก่ วิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าข้าวนก ข
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm ให้กับวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าข้าวนก จ.ขอนแก่น ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าข้าวนก จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนเกษตรกรก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงเกษตรดิจิทัล 3 มิติ ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาด ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายนิพนธ์ โลหะรัตนกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว
PR FOCUS   2020-10-01
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ