mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
ซัสโก้ รับรางวัลเกียรติคุณ ผู้ให้บริการส้วมสาธารณะ สะอาด พอเพียง
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะสถานีบริการน้ำมัน ที่ให้บริการ ส้วมสาธารณะได้ตามมาตรฐาน HAS ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วย H = Health สะอาด, A = Accesibility เพียงพอ และ S = Safety ปลอดภัย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวสอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์ ?ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน ? The New Normal Public toilet for All ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ในโอกาสวัน ?ส้วมโลก? หรือ ?World Toilet? เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณะ ที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเชื้อโรคจากส้วมสาธารณะ ทั้งนี้ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการส้วมสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด
PR FOCUS   2020-11-18
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ